Aktualności

O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach istnieje od 2017 roku. Powstało w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” nr WND-RPD.03.01.01-20-0209/16 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i Edukacja, Pod działania 3.1.1Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne„Koniczynka” w Suwałkach jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”.Od 1 września 2018 r. działalność placówki jest dotowana przez Miasto Suwałki.

Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci o specjalnych potrzebachedukacyjnych i terapeutycznych, w wieku od 2,5 lat, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ideą naszego przedszkola jest rozwijanie relacji, umiejętności społecznych,komunikacyjnych, samodzielności oraz zainteresowań dzieci. Staramy się, aby każdego dnia nasze dzieci miały szansę zdobyć nowe doświadczenia, poznawać świat za pomocą wszystkich dostępnych środków i metod. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC). Staramy się, aby także dzieci, które maja problemy z komunikacją werbalną miały możliwość porozumiewania się za pomocą dostępnych dla nich form i systemów (pcs-y, zdjęcia, obrazki, gesty, Makaton). Wszystkie aktywności w przedszkolu ( od zajęć, czynności codziennych po uroczystości) organizujemy w taki sposób, aby wszystkie dzieci mogły brać w nich czynny udział. Kładziemy szczególny nacisk nato,bywszyscy
w przedszkolu czuli się dobrze ze sobą, dlatego uroczyście obchodzimy nasze„przedszkolne święta” typu urodziny, imprezy związane z rodziną, tradycjami. Lubimy poznawać świat, dlatego często można nas spotkać w Suwalskim Ośrodku Kultury,Aquaparku, kinie, bibliotece i innych miejscach gdzie można praktycznie zdobywać wiedzę. Systematycznie poznajemy Suwalszczyznę, a w wycieczkach uczestniczą nawet „nasze maluchy”.

Nasi podopieczni są pod stałą opieką psychologa oraz logopedy. Uczęszczają na zajęcia w zakresie: logorytmiki, terapii Metodą Tomatisa, treningów umiejętności społecznych, nauki pływania, zajęć ruchowych, sportowych oraz języka angielskiego.

W „Koniczynce” realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Respektujemy wszystkie standardy określone w prawie oświatowym

W naszym przedszkolu bardzo dbamy o zdrowe odżywianie. Jesteśmy w staniezapewnić dietę dla dzieci o różnych potrzebach (bezmleczną, bezkazeinową,bezglutenową i inne).

Menu