Rekrutacja

W ramach Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach prowadzimy bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Aby Twoje dziecko zostało objęte bezpłatnymi zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy:

Krok 1 – po zauważeniu niepokojących objawów u dziecka, zgłosić się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania – WWRD (w poradni należy wypełnić pisemny wniosek o wydanie opinii),

Krok 2 – zgłosić się do Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach wraz z opinią o potrzebie WWRD wydaną przez publiczną poradnię oraz złożyć wniosek o realizację zajęć WWRD, przyjmujemy dzieci na zajęcia przez cały rok.

Krok 3 – realizacja zajęć jest zgodna z Rozporządzeniem MEN oraz z wytycznymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doskonale przygotowanych specjalistów, przeprowadzamy również wszystkie niezbędne badania diagnostyczne, aby ułożyć indywidualny program wczesnego wspomagania. Nasi terapeuci wspomagają również Rodziców i Dziecko w środowisku domowym – możliwe są konsultacje i działania w domu rodzinnym dziecka.

Uwaga!
Opinia o potrzebie WWRD wydana przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną przed 1 lutym 2017 r. zachowuje swoją moc i jest podstawą zapewnienia bezpłatnych zajęć terapeutycznych w naszej placówce do momentu pójścia dziecka do szkoły.

Podstawa prawna

  • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju (DZ.U. poz. 1635).
Menu