Oferta

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” już od ponad 20 lat obejmuje terapią, opieką i wsparciem dzieci i młodzież niepełnosprawną lub zagrożoną niepełnosprawnością oraz ich rodziny.

Każdego dnia spotykamy się z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami, które potrzebują wsparcia lub pomocy. W odpowiedzi na te prośby stworzyliśmy Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Suwałkach.

Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach uzyskała wpis do Ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Miasto Suwałki w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Organem prowadzącym Poradnię jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” w Suwałkach. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Podlaski Kurator Oświaty
w Białymstoku.

Nasze działania to kompleksowe, specjalistyczne wsparcie poparte wieloletnim doświadczeniem, ale także pracą doskonale wykwalifikowanych terapeutów. Nasi terapeuci posiadają wiedzę i umiejętności w pracy między innymi z małymi dziećmi, dziećmi o zaburzonym rozwoju oraz dziećmi z autyzmem. Znajomość najnowszych metod pracy pozwala nam na zastosowanie terapii najlepszej i dobranej indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. W naszej pracy wykorzystujemy dostępne metody i terapie, w tym między innymi alternatywne i wspomagające metody komunikacji (tworzenie systemu komunikowania się od podstaw).

W ramach Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach prowadzimy bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz bezpłatne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Menu