2 kwietnia jak każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Pomimo, że jesteśmy w tym roku postawieni w zupełnie nowej, nieznanej nam rzeczywistości – obcej, nieprzewidywalnej (jakże to znane dla osób z autyzmem) poświęćmy chwilę na refleksję, na rozmowę z naszymi dziećmi, Rodziną na temat autyzmu.

Gdy 14 lat temu zaczynałam swoją pracę zawodową – na temat autyzmu wiedziałam tyle co na 10 godzinach ćwiczeń na studiach mi powiedzieli. Wiedziałam, że takie diagnozy stawia się gdzieś tam daleko w Warszawie, w Synapsisie. Nikt z nas wtedy nie wiedział gdzie wysyłać Rodziców z dziećmi po pomoc, po wsparcie. Przedszkole dla dzieci z autyzmem? Wczesne wspomaganie? – takie słowa wtedy nawet w najśmielszych marzeniach nie padały.

Gdy 8 lat temu zaczynaliśmy obchodzić ten dzień w Suwałkach już wiedzieliśmy, w którym kierunku musimy zmierzać. Oklejaliśmy razem z uczniami okna III LO niebieską bibułą, by o godz. 20 zapalić w budynku wszystkie światła. W ten sposób przyłączyliśmy się do akcji Zaświeć się na niebiesko. Niewiele osób jeszcze wtedy wiedziało co ten kolor oznacza, po co to robimy. Ale my stojąc wtedy pod liceum z dumą mówiliśmy o Światowym Dniu Świadomości Autyzmu.

Gdy 5 lat temu stałam przed zgromadzonymi ludźmi w Szkole Muzycznej i mówiłam im o tym, że 1 na 100 dzieci jest zagrożone autyzmem już wiedziałam, co dalej należy robić. Przystąpiliśmy wtedy jako Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” do programu badań przesiewowych BadaBada (wczesny program badań przesiewowych autyzmu). Już wtedy kształciliśmy się intensywnie, zdobywaliśmy nową wiedzę, jeździliśmy na konferencje, poznawaliśmy metody i formy pomocy osobom z autyzmem.

I dziś – gdy 1 na 59 dzieci jest zagrożonych wystąpieniem autyzmu (jedne z najnowszych danych) mogę Państwu napisać, że już teraz możemy w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” diagnozować dzieci (prowadzimy diagnozę z wykorzystaniem najnowocześniejszego wystandaryzowanego narzędzia ADOS-2), realizować wczesne wspomaganie w Poradni oraz prowadzić terapię i edukację w Przedszkolu. Teraz już wiemy jak bawić się i pracować z dziećmi z autyzmem. Zaczynamy też pracę i terapię z młodzieżą i osobami dorosłymi z autyzmem.

I tylko się zastanawiam, co Państwu napiszemy za 10 lat…

Barbara Ostaszewska

zdjęcia z 2012 roku

Menu