Historia

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” zawiązało się w 1990 roku pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suwałkach. Po przeniesieniu Ośrodka na ul. Przytorową 8, Towarzystwo zawiesiło swoją działalności. Dopiero w roku 1998 Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rodzice postanowili reaktywować działalność Stowarzyszenia pod obecną nazwą. Od grudnia 2004r. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Od samego początku podmiotem działalności Stowarzyszenia były dzieci, młodzież niepełnosprawna oraz ich Rodzice. Stowarzyszenie było inicjatorem utworzenia Centrum Wczesnej Rewalidacji. W tamtym czasie było to jedyne miejsce, gdzie organizowana była systematyczna i wielospecjalistyczna terapia. Nauczyciele szkolili się, uczestniczyli w wielu warsztatach, doskonalili swoje umiejętności na studiach podyplomowych. To nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 tworzyli pierwsze grupy wykorzystujące metodę Weroniki Sherbourne (już od roku szkolnego 2005/2006). Od roku szkolnego 2007/2008 organizowane były zajęcia metodą Dobrego Startu, a w roku 2008/2009 prowadzone były zajęcia logorytmiki z grupą przedszkolną oraz z dziećmi z zaburzeniami mowy z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Kolejnym działaniem podjętym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” było wprowadzenie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach zajęć z hipoterapii. Hipoterapia – to metoda gimnastyki leczniczej na bazie neurofizjologii z udziałem konia. Jest to metoda zalecana przez lekarza, wykonywana przez posiadającego kwalifikację terapeutę – specjalistę gimnastyki leczniczej, na specjalnie przygotowanych do tego celu koniach. Koń służy jako pośrednik w terapii, przenosząc na pacjenta ruch w trakcie przemieszczania się stępem.

Zadanie realizowane było miedzy innymi w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży” ze środków Urzędu Miasta. Uczestniczyło w nim 30 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. W roku szkolnym 2008/2009 zajęcia z hipoterapii odbywały się od września do listopada w Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji „Maniówka” w Nowej Wsi, położonym na Suwalszczyźnie w „Krainie Jezior i Lasów”, u wrót Wigierskiego Parku Narodowego. Uczestniczyły w nich grupy przedszkolne, klasy I – III Szkoły Podstawowej oraz niektóre klasy starsze. Zajęcia te spotkały się z ogromnym entuzjazmem dzieci i młodzieży i na stałe wpisały się w terapię realizowaną przez Stowarzyszenia do dnia obecnego.

W historii Stowarzyszenia nie brakowało nowych metod terapii. Po hipoterapii przyszedł czas na wprowadzenie dogoterapii. Był rok 2002. Dogoterapia to jedna z form animaloterapii wykorzystująca psy. Główne działanie tego rodzaju terapii kontaktowej polega na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza leczenie lub wspiera terapię. Kontakt z psem, umożliwia głęboki relaks co poprawia samopoczucie dziecka. Pies, który nie ocenia, niczego nie wymaga i jest ogromnie cierpliwy stymuluje dziecko do zwiększenia wysiłku fizycznego podczas ćwiczeń, wydłużenia jego czasu co owocuje potem w poprawie stanu niepełnosprawnego

Zajęcia polegają głównie na: głaskaniu, przytulaniu, czesaniu, dotykaniu różnych części ciała zwierzęcia, zabawach z psem, karmieniu psa, pokazywaniu części ciała psa i nazywanie ich, rozmawianiu z psem, wołaniu psa do siebie, prowadzeniu psa na smyczy. Początkowo terapia była prowadzona przy udziale psa rasy labrador retriever o imieniu Ali:

Później był to pies rasy owczarek niemiecki o imieniu Asti.

Potem „pracownikami” Stowarzyszenia były dwa psy- pies rasy labrador retriever (kolor czekoladowy) o imieniu Leon oraz suczka rasy golden retriever o imieniu Haga (kolor biszkoptowy).

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” w Suwałkach organizowało również dwa razy do roku obozy rehabilitacyjno – sportowe (do roku 2015):
• latem – zielona szkoła,
• zimą – zimowa szkoła.

Stowarzyszenie przez wiele lat organizowało wiele działań mających na celu poprawę jakości terapii i przede wszystkim dostępność do terapii. Niewątpliwie udało nam się dotrzeć do wielu rodzin, które potrzebowały wsparcia i pomocy. Ale działalność Stowarzyszenia to nie tylko zajęcia i terapia. To również Festiwal „Złota Nutka”, koła zainteresowań o charakterze arteterapeutycznym, zajęcia sportowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów. Przez ponad 20 ostatnich lat Stowarzyszenie wspierało dzieci i młodzież z niepełnosprawnością lub zagrożone niepełnosprawnością oraz ich Rodziny i nadal rozwija swoją działalność.

Aktualnie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” w Suwałkach jest organem prowadzącym dla dwóch placówek:
1. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach (rok założenia 2017).
2. Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach (rok założenia 2013).

Menu