O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” od ponad 20 lat wspiera dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz zagrożoną niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Stowarzyszenie to ludzie, którzy są aktywnie zaangażowani w szeroko pojęte działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działania wspierające osoby z ich najbliższego otoczenia.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” jest organem prowadzącym dla dwóch placówek:

Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”:

Leszek Dąbrowski – prezes

Małgorzata Bukowska – skarbnik

Marta Bożena Cieślukowska – sekretarz

Edyta Czepanis – członek

Marzena Wysocka – członek

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Pietraszewski –przewodniczący

Wioleta Makarewicz -członek Komisji

Barbara Ostaszewska -członek Komisji

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” jest organizacją pożytku publicznego (nr KRS 0000061644).
Możesz nam pomóc poświęcając 1% swojego podatku dochodowego odprowadzanego do Urzędu Skarbowego lub w inny sposób zasilając finansowo nasze dzieło.

Konto:Bank Spółdzielczy Rutka Tartak
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI “JESTEŚMY RAZEM”

22 9367 0007 0010 0017 2462 0001

Menu