CENNIK

Ceny za badania uzależnione są od ilości spotkań potrzebnych na dokonanie diagnozy/ obserwacji.

Ceny za badania uzależnione są od ilości spotkań potrzebnych na dokonanie diagnozy/ obserwacji.

Konsultacja specjalistyczna 90 zł/60 min
Terapia psychologiczna 67,50 zł/45 min

90 zł/60 min

Terapia pedagogiczna
Terapia logopedyczna
Terapia integracji sensorycznej/terapia ruchowa
Zajęcia grupowe – Trening umiejętności społecznych 55 zł/osoba/45 min
 

Badanie ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu

 

250 zł
 

IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

 

300 zł-400 zł
 

IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

 

300 zł-400 zł
 

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP

 

300 zł – 400 zł
Ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej (badanie, pisemna opinia, konsultacja z Rodzicami) 200 zł – 300 zł
Uwaga! Wydanie pisemnej opinii z interpretacją wyników przeprowadzonych badań jest dodatkowo płatne. 150 zł
Menu