CENNIK

Ceny za badania uzależnione są od ilości spotkań potrzebnych na dokonanie diagnozy/ obserwacji.
Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
Pełna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu obejmująca badania narzędziami: ADOS-2, ADI-R oraz konsultacja lekarza psychiatry dziecięcego. 1500 zł
ADOS-2 700 zł
ADI-R 500 zł
ASRS 200 zł
Diagnoza Dysleksji Rozwojowej
Dysleksja rozwojowa – badanie z opinią Specyficznych trudności  w uczeniu się , Dysortografii, Dysgrafii 650 zł
Dyskalkulii- badanie z opinią diagnoza dyskalkulii u uczniów w drugim etapie edukacyjnym. 650 zł
Diagnoza
Ocena Rozwoju Psychoruchowego od 1 miesiąca życia do 9 roku życia (KORP), badanie z opinią Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP). 400 zł
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 – dla dzieci, młodzieży i dorosłych (od 2 r.ż.) 400 zł
Konsultacja i Terapia
Konsultacja psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej 120 zł/h
Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej 120 zł/h
Terapia ręki 120 zł/h
Terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment® Reuvena Feuersteina. 120 zł/h
Wydanie opinii 90 zł
Menu