Oferta

W Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” jesteśmy przygotowani, aby przeprowadzić dziecko i jego rodzinę przez proces diagnostyczny – od momentu zauważenia pierwszych niepokojących objawów w rozwoju aż po zapewnienie terapii we wszystkich deficytowych obszarach (zarówno indywidualnej jak i grupowej).

W naszej ofercie znajdą Państwo:

-diagnozę i terapię pedagogiczną,

– diagnozę i terapię psychologiczną (w tym badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5),

– diagnozę i terapię metodą integracji sensorycznej,

– diagnozę i terapię logopedyczną,

– terapię mowy, alternatywne i wspomagające metody komunikacji,

– diagnozę funkcjonalną, diagnozę umiejętności dziecka przy użyciu narzędzia KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka),

– diagnozę i terapię funkcji ruchowych (fizjoterapia),

– warsztaty, szkolenia i konsultacje dla rodziców i nauczycieli,

– spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością,

– wsparcie Rodziców i Rodziny w procesie wychowawczym i terapii dziecka.

-terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment® Reuvena Feuersteina.

– terapię ręki,

Menu