Dokumenty i sprawozdania

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI „Jesteśmy Razem”

Sprawozdania

2011

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI “Jesteśmy Razem” za 2011 rok.

2012

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI “Jesteśmy Razem” za 2012 rok.

2013

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI “Jesteśmy Razem” za 2013 rok.

2014

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI “Jesteśmy Razem” za 2014 rok.

2015

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI “Jesteśmy Razem” za 2015 rok.

2016

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI “Jesteśmy Razem” za 2016 rok.

2017

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI “Jesteśmy Razem” za 2016 rok.

Menu