STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI

KRS: 0000061644

Zapraszam na

Walne Zebranie

Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się 23 marca 2021 r. o godz. 17:15
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. K. Brzostowskiego 4.

W programie:

  1. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego
    z prac Stowarzyszenia za 2020 r.,
  2. wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję,
  3. przedstawienie zamierzeń i dyskusja nad działalnością Stowarzyszenia w kolejnych latach.

Zapraszam

Leszek Dąbrowski

Menu