Strona głównaDziałalnośćProjektyProjekt Unijny - Razem w dorosłośćAktualnościCzas szybko mija...

Czas szybko mija...

Czas szybko mija, niestety. To już drugi rok realizacji Projektu. Dużo zmieniło się od 01 sierpnia 2012 r. Uczestnicy Projektu wiele nauczyli się.Prowadzący zajęcia zdobyli wiele cennych doświadczeń zawodowych. Współpraca  z przedsiębiorstwami, które podjęły współpracę ze stowarzyszeniem w ramach projektu układa się znakomicie.Wielkie brawa dla „pionierów”: Hotelu „LOGOS”, w którym uczą się zawodu kucharze, i E.M-EBLE.s.c., gdzie praktyki realizują stolarze.  Przyjazne dla edukacji miejsca pracy i zaangażowani opiekunowie praktyk sprawiają, że frekwencja na praktykach jest niemal stuprocentowa. Niepełnosprawni uczniowie, którzy kończąc edukację w nielicznych przypadkach mają szanse na zatrudnienie, okazują się rzetelnymi, dobrze wykonującymi swoje obowiązki pracownikami. Także wiele dobrego można powiedzieć o zajęciach pozalekcyjnych, w ramach których prowadzone są: Warsztaty kształtujące kreatywność i przedsiębiorczość, Zajęcia technologii informacyjnej oraz Zajęcia techniczne: wiklina i ceramika oraz witraż. Programy zajęć wykraczają poza podstawę programową szkoły przysposabiającej do pracy. Są one prowadzone w atrakcyjny dla uczniów sposób, dzięki niekonwencjonalnym metodom pracy i pozyskanym dzięki projektowi pomocom, narzędziom i materiałom. W ramach Projektu wyposażone zostały pracownie szkolne – stolarska i kucharstwa,a także zainicjowano działalność pracowni wikliny i witrażu. W czerwcu uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy, gdzie m.in. obejrzeli „Deszczową piosenkę” w Teatrze Roma. Spektakl bardzo podobał się, a Teatr pomimo, że nie dysponuje udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych okazał się miejscem bardzo przyjaznym dla ludzi na wózkach. Zwiedziliśmy także Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik i warszawskie ZOO.  Projekt „Razem w dorosłość” jest ważną inicjatywą zarówno w zakresie podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego jak i w zakresie zmniejszania obszaru wykluczenia społecznego. Chcemy zmodyfikować proces kształcenia  uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, ale także zmienić sposób myślenia nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców i samych uczniów o  możliwościach zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Wszystko to jest możliwe dzięki wsparciu z EFS i partnerstwie z Miastem Suwałki.