Strona głównaAktualnościREKRUTACJA DO PROJEKTU

REKRUTACJA DO PROJEKTU

  

   Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”ogłasza rekrutację do udziału w Projekcie„Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” realizowanego na zlecenie PFRON, w ramach art. 36 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych obejmującego następujące zadanie: 1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

1.       Do udziału w zajęciach terapeutycznych zostanie zakwalifikowana 50-cio osobowa grupa  dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

2.       Szczegółowe kryteria do zajęć terapeutycznych:

- Wiek od 0 do 18 roku życia,

- Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

- Nieuczestniczenie w innym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia pokrywają się.

3.       Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani udziałem dziecka w Projekcie proszeni są
o wypełnienie i przesłanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi., lub osobiste złożenie w sekretariacie Stowarzyszenia (Suwałki, ul. K. Brzostowskiego 4), wypełnionego kwestionariusza, który został zamieszczony w zakładce „DOKUMENTY”.

4.       Rekrutacja trwa od 27.03.2018 r. do 03.04.2018 r.

5.       Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zgłoszą dziecko do udziału w Projekcie, zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji telefonicznie lub drogą mailową.

6.       Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane do udziału w zajęciach, rodzice są zobowiązani do dostarczenia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

 

 

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY  ZE  ŚRODKÓW  PFRON